Zaliczenie końcowe z Metodologii badań 1/2

Zaliczenie z Metodologii badań 1/2 dla studentów I roku dietetyki (II stopień) odbędzie się w dniu 26.06.2017r o godz. 12:00 w aulii Katedry Anatomii ul. Kopernika 12