II termin zaliczenia końcowego - Wstęp do metodologii badań - 2020/21

II termin zaliczenia z "Wstępu do metodologii badań" dla studentów II roku kierunku Dietetyka - studia I stopnia (licencjackie) odbędzie się 9 września 2021 o godz. 13:00w  sali 11 Zakładu Higieny i Dietetykiul. Kopernika 7a.