Epidemiologia

Wydział Lekarski III rok - studia stacjonarne i niestacjonarne

Koordynator kursu: 
dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl
dr Elżbiet Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 

Prowadzący:
Dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail:   aleksander.galas@uj.edu.pl
Dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn, e-mail:   dorota.mrozek-budzyn@uj.edu.pl
Dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  
Dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 
Mgr Renata Majewska, e-mail:   renata.majewska@uj.edu.pl
Mgr Karolina Koczur, e-mail: karolina.koczur@uj.edu.pl

          Lek med. Magdalena Władysiuk, e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM 

Wyniki umiejętności i zaliczenia - aktualizacja

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym – pierwsze zajęcia na platformie MsTeams.

Zajęcia rozpoczną się w dniu 25 lutego, szczegółowy harmonogram zamieszczono poniżej.

 

Tematy realizowane w formie stacjonarnej dla wszstkich grup to:

* Badania 2

* Dochodzenie w ognisku epidemicznym

* Prezentacje na ostatnich zajęciach. 

Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w sali 8 Zakładu Higieny i Dietetyki, ul. Kopernika 7a

Materiały dla studentów będą zamieszczone w plikach na kanale głównym zespołu w Ms Teams

 

Zaliczenie z epidemiologii w II terminie odbędzie się 8 września o godz. 10:00 - aula Katedry Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7

Komunikaty

brak komunikatów

 

Harmonogram zajęć

Szczegółowa tematyka zajęć

 

   Prowadzący:  
     dr hab. Aleksander Gałaś  
     dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn  
     dr hab. Agnieszka Pac  
     dr hab. Katarzyna Zawisza  
     dr Agnieszka Magiera  
     dr Elżbieta Sochacka-Tatara  
     mgr Renata Majewska  
     mgr Karolina Koczur  
     lek. med. Magdalena Władysiuk