Epidemiologia

Wydział Lekarski III rok - studia stacjonarne i niestacjonarne

Koordynator kursu: 
dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl
dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 

Prowadzący:
Dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail:   aleksander.galas@uj.edu.pl
Dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn, e-mail:   dorota.mrozek-budzyn@uj.edu.pl
Dr hab. Katarzyna Zawisza,  e-mail: katarzyna.zawisza@uj.edu.pl 
Dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  
Dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 
Mgr Renata Majewska, e-mail:   renata.majewska@uj.edu.pl
Lek med. Magdalena Władysiuk, e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM 

Materiały dla studentów

Wyniki zaliczenia umiejętności i wiedzy 

 

Komunikaty

brak komunikatów

 

Harmonogram zajęć

Szczegółowa tematyka zajęć

 

   Prowadzący:  
     dr hab. Aleksander Gałaś  
     dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn  
     dr hab. Agnieszka Pac  
     dr hab. Katarzyna Zawisza  
     dr Agnieszka Magiera  
     dr Elżbieta Sochacka-Tatara  
     mgr Renata Majewska  
     lek. med. Magdalena Władysiuk