Epidemiologia i Medycyna Środowiskowa

- Oddział Stomatologii II rok, studia stacjonarne i niestacjonarne

Koordynator kursu: 
dr hab. Agnieszka Pac, e-mail: agnieszka.pac@uj.edu.pl

Prowadzący zajęcia:

   dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail: aleksander.galas@uj.edu.pl
   dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail: e.sochacka-tatara@uj.edu.pl
   dr Agnieszka Magiera, e-mail: 
agnieszka.magiera@uj.edu.pl
   mgr Renata Majewska , e-mail: renata.majewska@uj.edu.pl
   lek med. Magdalena Władysiuk, e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl

  

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM 

 

 
 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

Wynki oceny umiejętności i ocena końcowa