Higiena i Epidemiologia

Wydział Farmacji -Oddział Analityki Medycznej I rok

Koordynator kursu: 
dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl
dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:  e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

 

Prowadzący zajęcia:
   Dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn, e-mail:   dorota.mrozek-budzyn@uj.edu.pl
   Dr Agnieszka Magiera,              e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl

   Dr Elżbieta Sochacka-Tatara,     e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

 

Harmonogram zajęć 

Materiały dla studentów

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

 

Zajęcia z przedmiotu Higiena i Epidemiologia dla I roku Analityki Medycznej w roku akademickim 2020/21 będą odbywały się zdalnie.

Obowiązuje zaliczenie części wykładowej na platformie Pegaz. 

Zajęcia seminaryjne rozpoczną się  w dniu 30 marca 2021 na platformie Ms Teams.

Blok zajęć z higieny rozpocznie się seminarium w dniu 25 maja.

 

Zaliczenie z Higieny i epidemiologii w II terminie odbędzie się w dniu 2 września o godz. 12:00 w sali 8 Zakładu Higieny i Dietetyki, ul. Kopernika 7a