Metodologia badań

Dietetyka I rok - studia stacjonarne II stopnia

Koordynator kursu: 
dr hab. Agnieszka Pac,     e-mail:  agnieszka.pac@uj.edu.pl

Prowadzący:

Dr hab. Agnieszka Pac               e-mail:  agnieszka.pac@uj.edu.pl
dr hab. Aleksander Gałaś          e-mail:  aleksander.galas@uj.edu.pl
Dr hab. Katarzyna Zawisza       e-mail:  katarzyna.zawisza@uj.edu.pl
Dr Elżbieta Sochacka-Tatara      e-mail:  e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 
mgr Renata Majewska               e-mail:  renata.majewska@uj.edu.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykłady z Metodologii badań w roku akademickim 2020/21 będą odbywały się w formie e-learningu. Szczegóły na Pegazie
 
 
Ćwiczenia będą odbywały się w formie stacjonarnej oraz częściowo zdalnej - według oddzielnego harmonogramu dla każdej z grup.
 
Pierwsze zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej.
 
UWAGA: Podczas zajęć stacjonarnych obowiązują zasady zachowania dystansu, zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji.
 
Dress code - zgodny z ogólnymi zasadami UJCM.