Metodologia badań

Dietetyka I rok - studia stacjonarne II stopnia

Koordynator kursu: 
dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl
dr hab. Agnieszka Pac, e-mail:  agnieszka.pac@uj.edu.pl

Prowadzący:

Dr hab. Agnieszka Pac     e-mail:   agnieszka.pac@uj.edu.pl
Dr Elżbieta Sochacka-Tatara    e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl 
Dr Agnieszka Magiera    e-mail:  agnieszka.magiera@uj.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 
Wykłady z Metodologii badań w roku akademickim 2019/20 będą odbywały się w formie e-learningu. Szczegóły na Pegazie. 
 
 
Ćwiczenia będą odbywały się w:
• Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej (Biblioteka, sale 8 i 11),
• Katedrze Biologii Medycznej (sala 1) przy ul. Kopernika 7a,
• Katedrze Anatomii (sala A9) przy ul. Kopernika 12
zgodnie z  harmonogramu zajęć (powyżej)
 

Komunikaty