Komunikaty

Kursy kształcenia przeddyplomowego prowadzone przez Zakład Socjologii Medycyny:

 

Socjologia medycyny

Harmonogram 2020/21 - grupa 3

Harmonogram 2020/21 - grupa 4

Harmonogram 2020/21 - grupa 6

Harmonogram 2020/21 - grupa 10

Harmonogram 2020/21 - grupa 11

Harmonogram 2020/21 - grupa 13

 

Harmonogram 2019/20 - grupa 1

Harmonogram 2019/20 - grupa 2 

Harmonogram 2019/20 - grupa 6 

Harmonogram 2019/20 - grupa 7

Harmonogram 2019/20 - grupa 8

Harmonogram 2019/20 - grupa 9

Harmonogram 2019/20 - grupa 13

Harmonogram 2019/20 - grupa 14

 • WL/Dietetyka (1 st) - I rok, semestr zimowy -> stacjonarne

Harmonogram 2020/21 - wszystkie grupy

Socjologia medycyny w stomatologii

Harmonogram 2020/21 - grupa 1D 

Harmonogram 2020/21 - grupa 2D

Harmonogram 2020/21 - grupa 3D

Harmonogram 2020/21 - grupa 4D

Socjologia medycyny w zdrowiu publicznym

 

 

Socjologia
 • WNoZ/Pielęgniarstwo (1 st)  - I rok -> stacjonarne

 • WNoZ/Położnictwo (1 st)  - I rok -> stacjonarne   

 • WF/ Analityka medyczna - I rok ->

Socjologia żywienia

Harmonogram 2020/21 - wszystkie grupy

Socjologia ogólna i niepełnosprawności
 • WNoZ/Fizjoterapia (magisterskie)  - I rok -> stacjonarne
Socjologia niepełnosprawności
Metody badań społecznych
 • WNoZ/Zdrowie Publiczne (1 st) - II rok -> stacjonarne
Podstawy socjologii i problemy społeczne
 • WNoZ/Zdrowie Publiczne (1 st) - II rok -> stacjonarne
Socjologia medycyny
 • WNoZ/Ratownictwo Medyczne (1 st)  - I rok -> stacjonarne
Społeczne aspekty niepełnosprawności
 • WNoZ/Elektroradiologia (1 st)  - II rok -> stacjonarne
Socjologia choroby
 • WNoZ/Elektroradiologia (1 st)  - II rok -> stacjonarne
Psychologia
 • WF/ Analityka medyczna - I rok ->
Psychologia z socjologią
 • WF/ Farmacja - II rok ->

Szczegóły dotyczące ww. kursów dostępne są w systemie usosweb

 • WNo