Komunikaty

Kursy kształcenia przeddyplomowego prowadzone przez Zakład Socjologii Medycyny:

 

Socjologia medycyny

Harmonogram 2019/20 - grupa 3

Harmonogram 2019/20 - grupa 4

Harmonogram 2019/20 - grupa 5

Harmonogram 2019/20 - grupa 10

Harmonogram 2019/20 - grupa 11

Harmonogram 2019/20 - grupa 12

 

Harmonogram 2019/20 - grupa 1

Harmonogram 2019/20 - grupa 2 

Harmonogram 2019/20 - grupa 6 

Harmonogram 2019/20 - grupa 7

Harmonogram 2019/20 - grupa 8

Harmonogram 2019/20 - grupa 9

Harmonogram 2019/20 - grupa 13

Harmonogram 2019/20 - grupa 14

  • WL/Dietetyka (1 st) - I rok, semestr zimowy -> stacjonarne

Harmonogram 2019/20 - wszystkie grupy

Socjologia medycyny w stomatologii

Harmonogram 2019/20 - grupa 1D 

Harmonogram 2019/20 - grupa 2D

Harmonogram 2019/20 - grupa 3D

Harmonogram 2019/20 - grupa 4D

Socjologia medycyny w zdrowiu publicznym

 

 

Socjologia
  • WNoZ/Pielęgniarstwo (1 st)  - I rok -> stacjonarne

  • WNoZ/Położnictwo (1 st)  - I rok -> stacjonarne   

Socjologia żywienia

Harmonogram 2019/20 - wszystkie grupy

Socjologia niepełnosprawności
  • WNoZ/Fizjoterapia (magisterskie)  - I rok -> stacjonarne
Metody badań społecznych
  • WNoZ/Zdrowie Publiczne (1 st) - II rok -> stacjonarne
Podstawy socjologii i problemy społeczne
  • WNoZ/Zdrowie Publiczne (1 st) - II rok -> stacjonarne
Socjologia medycyny - zastosowanie w ratownictwie medycznym
  • WNoZ/Ratownictwo Medyczne (1 st)  - I rok -> stacjonarne
Społeczne aspekty niepełnosprawności
  • WNoZ/Elektroradiologia (1 st)  - II rok -> stacjonarne
Socjologia choroby
  • WNoZ/Elektroradiologia (1 st)  - II rok -> stacjonarne

Szczegóły dotyczące ww. kursów dostępne są w systemie usosweb