Struktura

Kierownik Katedry

dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ

tel. (12) 422 37 20 

Sekretariat

mgr Małgorzata Majewska 

tel. (12) 423 10 03 
 

 

mgr Renata Boczula 

tel. (12) 422 37 20

Zakład Epidemiologii

Kierownik:

dr hab. Agnieszka Pac

tel. (12) 423 10 03 (wew.13)

 

Zespół:

dr hab. Katarzyna Zawisza
e-mail: katarzyna.zawisza@uj.edu.pl

lek. med. Magdalena Władysiuk
e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl

  • Pracownia Epidemiologii Molekularnej

Kierownik:

dr Elżbieta Sochacka-Tatara

tel. (12) 423 10 03 (wew.12)


Zespół:

dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn
e-mail: dorota.mrozek-budzyn@uj.edu.pl, dorotamrozek@tlen.pl

dr Agnieszka Kiełtyka
e-mail: mykielty@cyf-kr.edu.pl, a.kieltyka@uj.edu.pl

mgr Renata Majewska
e-mail: renata.majewska@uj.edu.pl

 

  • Pracownia Epidemiologii Środowiskowej

Kierownik:

dr hab. Agnieszka Pac

tel. (12) 423 10 03 (wew.13)

 

Zespół:

dr Agnieszka Magiera
e-mail: agnieszka.magiera@uj.edu.pl

mgr inż. Agata Sowa
e-mail: mykoscio@cyf-kr.edu.pl

mgr Natalia Nidecka
e-mail: natalia.krajewska@uj.edu.pl

mgr Edyta Robak
e-mail: edyta.robak@uj.edu.pl

mgr Paulina Gajda (pracownik czasowo nieobecny)
e-mail: p.gaca@uj.edu.pl

 

  • Pracownia Epidemiologii Żywienia

Kierownik:

dr hab. Aleksander Gałaś

tel. (12)  423 10 03 (wew. 22)


  Zespół: 

mgr Małgorzata Augustyniak
e-mail: malgorzata.augustyniak@uj.edu.pl

Zakład Socjologii Medycyny

Kierownik:

   dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ

   tel: (12) 422 37 20
   e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl
 

Zespół:

tel. (12) 422 31 82, 423 10 03 

           prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
           e-mail: beata.tobiasz-adamczyk@uj.edu.pl

dr Anna Prokop-Dorner
e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

dr Barbara Woźniak
e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl

dr Aleksandra Piłat (pracownik czasowo nieobecny)
e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

dr Elżbieta Ptak
e-mail: elzbieta.ptak@uj.edu.pl

dr Grzegorz Wójcik
e-mail: grzegorz.wojcik@uj.edu.pl

mgr Monika Brzyska
e-mail: monika.brzyska@uj.edu.pl

mgr inż. Marzena Florek
e-mail: marzena.florek@uj.edu.pl

mgr Anna Gondek

e-mail: anna.gondek@doctoral.uj.edu.pl

mgr Michalina Luśtyk
e-mail: m.lustyk@uj.edu.pl

lic. Maria Ulman
e-mail: maria.ulman@uj.edu.pl

 

  • Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem

Kierownik:
prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska

tel. 423 10 03 (wew. 15)


Zespół:

dr Tomasz Ocetkiewicz 
e-mail: tomasz.ocetkiewicz@uj.edu.pl

dr Agnieszka Król
e-mail: a.krol@uj.edu.pl

mgr Violetta Kijowska
e-mail: violetta.kijowska@uj.edu.pl

mgr Ilona Barańska
e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

mgr Agata Stodolska
e-mail: agata.stodolska@uj.edu.pl

 

 
 

Zakład Higieny i Dietetyki

Kierownik:

   dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ

   tel: (12) 422 37 20
   e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

 

Zespół:

 

Dydaktycy

    Dr n. o Ziemi  Jadwiga Helbin – starszy wykładowca

    tel. (12) 422-09-30

    e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

 

    Dr n. med. Agata Skop- Lewandowska - starszy wykładowca

    tel. (12) 422-09-30

    e-mail: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

 

    Dr n. med. Wojciech Szot - starszy wykładowca

    tel. (12) 422-09-30

    e-mail: mcszot@cyf-kr.edu.pl

 

    Dr n. med. Joanna Zając - adiunkt

    tel. (12) 422-09-30

    e-mail: joanna.jankowska@uj.edu.pl

 

              mgr Paulina Głodo  

              tel. (12) 422-09-30

              e-mail: paulina.glodo@uj.edu.pl

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

    Mgr Anna Witkowska - starszy referent techniczny

    tel. (12) 422-09-30

    e-mail: anna.1.witkowska@uj.edu.pl

 

    Mgr Paulina Toboła - starszy referent techniczny

    tel. (12) 422-09-30

    e-mail: paulina.tobola@uj.edu.pl

 

Pracownicy naukowo-techniczni:

   

    Mgr Jacek Kwiatkowski - starszy specjalista nauk- tech – informatyk

    tel. (12) 422-37-20

    e-mail:jacek.1.kwiatkowski@uj.edu.pl

 

             Mgr Małgorzata Maraj - Starszy referent

               tel. (12) 422-09-30

              e-mail: malgorzata.maraj@uj.edu.pl

 

             Mgr Sylwia Jopek - Starszy referent

               tel. (12) 422-09-30

               e-mail: sylwia.jopek@uj.edu.pl