METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH W MEDYCYNIE

Metodologia badań naukowych w medycynie - fakultet

Koordynator kursu: 
dr hab. Agnieszka Pac, e-mail: agnieszka.pac@uj.edu.pl

 

Prowadzący zajęcia:

   dr hab. Agnieszka Pac, e-mail: agnieszka.pac@uj.edu.pl
   dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail: e.sochacka-tatara@uj.edu.pl
   mgr Renata Majewska , e-mail: renata.majewska@uj.edu.pl
 

 

Szczegółowa tematyka zajęć
 
 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

 

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM