BEPRESEL

„BePreSel – Lepsze przygotowanie seniorów do życia w zdrowiu” (ang."A better Preparation For Senior Life")

Czas trwania projektu: wrzesień 2017- wrzesień 2019

Projekt naukowo-badawczy BePreSel,finansowany w ramach programu ERASMUS +,to nowe przedsięwzięcie realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum, którego głównym celem jest propagowanie innowacyjnych form edukacji dla osób starszych. Liderem projektu jest SOSU AarhusAarhusSocialand HealthCare College (Dania), a w jego realizację zaangażowane sącztery kraje: Polska, Dania, Włochy i Słowenia. Wykonawcą projektuw Polsce jest Zespół Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium w Krakowie, pod kierownictwem dr hab. med. Katarzyny Szczerbińskiej, prof. UJ.

Fot. Spotkanie partnerów projektu (Kraków, maj 2018)

Wiele osób starszych chce nadal zachować aktywność w swoim środowisku i cieszyć się jak najdłużej dobrym zdrowiem. Projekt BePreSel jest kontynuacją wcześniejszej współpracy słuchaczy Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i poniekąd odpowiedzią na ich wcześniej wyrażone zapotrzebowanie. W ramach projektu wykonano ocenę potrzeb i możliwości edukacyjnychosób starszych (65+) w zakresie zagadnieńzdrowego starzenia się, na bazie której przygotowano następnie model szkolenia dla seniorów. Opracowany został program, zakres tematyczny, oraz materiały szkoleniowe wraz z przewodnikami dla prowadzących kursy i uczestników. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia poświęcone  m.in. aktywności ruchowej, odżywiania się i ogólnego samopoczucia. Główna idea projektu zakłada, że szkolenia dla seniorów prowadzone będą przez seniorów, a ich zakres odpowiadać będzie na potrzeby edukacyjne w zakresie promocji zdrowia i zachowania zdrowia w starości. W najbliższych miesiącach (kwiecień-lipiec br.) planowane są szkolenia z udziałem osób starszych. W sumie przeszkolonych zostanie około 24-30 osób w każdym kraju biorącym udział w projekcie. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach 12-15 osobowych, 1 raz w tygodniu przez okres 6 tygodni (w sumie 12 godzin lekcyjnych) dla jednej grupy.

Fot. Spotkanie partnerów projektu z trenerami (Udine, listopad 2018)

Nabór uczestników odbędzie się w Centrach Aktywności Seniorów i potrwa do dnia ok 20 marca br. Każda osoba, która ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Na zakończenie projektu planowana jest ocena skuteczności szkolenia wśród uczestników kursu.

Przygotowane w wyniku tego projektu materiały szkoleniowe w przyszłości będą dostępne na stronie internetowej dla wszystkich osób starszych, które chciałyby zająć się szkoleniem swoich rówieśników, np. przeprowadzić prelekcje, szkolenia dla innych seniorów w klubie seniora, centrum aktywizacji seniora lub innych miejscach. Opracowany program edukacji osób starszych może zostać wykorzystany przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, Centra Aktywizacji Seniorów, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej dla osób starszych lub inne instytucje pełniące funkcje „klubów seniorów”.

 

Lider projektu: SOSU Aarhus Aarhus Social and Health Care College (Dania)

Partnerzy w projekcie: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Polska), Università delle LiberEtà del Fvg (Włochy), Ljudska univerza Ptuj (Słowenia), AOF-Skanderborg (Dania)

 

Polski zespół badawczy stanowią naukowcy zatrudnieni w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM (KEiMZ UJ CM), którzy posiadają doświadczenie badawcze w dziedzinie socjologii, epidemiologii, geriatrii i zdrowia publicznego, zwłaszcza w odniesieniu do badań jakości życia osób starszych. Kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. n. med. Katarzyna Szczerbińska, specjalista w zakresie geriatrii, wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem, koordynator (Principal Investigator) ośmiu i wykonawca kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych (np.PACE – 7th FP; TEMPUS No 3734/9, BIOMED2 – COPE, 5thFP- CLESA, European Public Health Programme – EUNESE, Leonardo da Vinci: ComPro; Grundtvig: CHANGE, 7thFP: PREDICT, IMI project: SPRINTT).

Kierownik: dr hab. med. Katarzyna Szczerbińska, Prof. UJ
e-mail:katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

Zespół:
mgr Aleksandra Piłat
mgr Agnieszka Król
mgr Ilona Barańska
mgr Violetta Kijowska
dr med. Tomasz Ocetkiewicz

Strona projektu (w języku duńskim): https://www.sosuoj.dk

Materiały do pobrania: