Środowisko a rozwój dziecka

Opis badań

Badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie noworodków i dzieci prowadzone są od 2000 roku w ramach współpracy międzynarodowej z  Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku (Columbia Center for Children's Environmental Health). Badania koordynowane przez prof. Pererę są prowadzone jednocześnie w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork), w Chinach (Chongqing) oraz w Polsce (Kraków)

Kierownik badań w Columbia University: Prof. Frederica  P. Perera, Director of the Columbia Center for Children's Environmental Health, Mailman School Public Health, Columbia University, New York, NY, US.

Kierownik polskiej części badań:

2000-2015 - Prof. Wiesław Jędrychowski, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

2015 - obecnie - Dr hab. Agnieszka Pac, Zakład Epidemiologii , Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Badania były prowadzone w Zakładzie Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM przy współpracy następujących jednostek:

  • Klinika Ginekologii i Położnictwa UJ CM
  • Szpital Miejski Specjalistyczny im.  Gabriela Narutowicza w Krakowie
  • Katedry Biochemii Klinicznej UJ CM
  • Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie

 

Projekt finansowany był z grantów Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych (NIEHS): R01ES010165 "Vulnerability of the Fetus/ Infant to PAH, PM 2.5 and ETS"  ("Wrażliwość płodu/ noworodka na PAH, PM 2.5 i ETS") oraz R01ES015282 "Developmental effects of early-life exposure to airborne PAH", współfinansowany przez International Center for Research in Biomedicine oraz liczne fundacje

Podsumowanie wyników badania

Poziom skażenia powietrza atmosferycznego w Krakowie znacznie przewyższa standardy EU (PM25 i B[a]P). Narażenie kobiet w czasie ciąży na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) oraz pył zawieszony (PM2.5) jest związane z:

  • obniżeniem masy urodzeniowej, długości ciała i obwodu główki noworodka
  • wzrostem częstości objawów ze strony górnych i dolnych dróg oddechowych oraz zwiększonej podatność młodszych dzieci na ostre infekcje układu oddechowego
  • pogorszeniem sprawności wentylacyjnej płuc
  • oznakami gorszego rozwoju kognitywnego dzieci

Metodyka projektu >>>

Zanieczyszczenia w Krakowie >>>

Wpływ zanieczyszczeń na stan zdrowia dzieci >>>

Publikacje >>>

1.                  Jedrychowski W.A, Perera F.P, Maugeri U, Majewska R, Mroz E, Flak E, Camann D, Sowa A, Jacek R.: Long term effects of prenatal and postnatal airborne PAH exposures on ventilatory lung function of non-asthmatic preadolescent children. Prospective birth cohort study in Krakow. Sci Total Environ. 2015;502:502-9. doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.09.051.

2.                  Jedrychowski W.A, Perera F.P, Majewska R. , Mrozek-Budzyn D, Mroz E. , Roen E. L, Sowa A, Jacek R.: Depressed height gain of children associated with intrauterine exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and heavy metals:The cohort prospective study. Environmental Research. 2015; 136:141–147.

3.                  Jedrychowski W, Perera F. P, Maugeri U, Majewska R, Spengler J, Mroz E, Flak E, Klimaszewska-Rembiasz M, Camman D.: Antihistamine Medication May Alleviate Negative Effects of Prenatal Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) on Lung Function in Children. Birth Cohort Prospective Study. Pediatric Pulmonology 2014 Aug 22. doi: 10.1002/ppul.23104.

4.                  Jedrychowski W. A, Perera F.P, Camann D, Spengler J, Butscher M, Mroz E, Majewska R, et al. Prenatal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and cognitive dysfunction in Children. Environmental Science and Pollution Research, 2014 Sep 26. [Epub ahead of print]. DOI 10.1007/s11356-014-3627-8

5.                  Jedrychowski WA, Perera FP, Majewska R, Camman D, Spengler JD, Mroz E, Stigter L, Flak E, Jacek R.: Separate and joint effects of tranplacental and postnatal inhalatory exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons: Prospective birth cohort study on wheezing events.: Pediatr. Pulmonol. 2014 : Vol. 49, nr 2, s. 162-172. DOI: 10.1002/ppul.22923

6.                  Jedrychowski W, Perera P.F, Majewska R, Camman D, Spengler J.D,Mroz E, Stigter L, Flak E., Jacek R.: Separate and Joint Effects of Tranplancental and Postnatal Inhalatory Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Prospective Birth Cohort Study on Wheezing Events. Pediatric Pulmonology, DOI10.1002/ppul.22923

7.                  Jedrychowski WA, Perera FP, Tang D, Rauh V, Majewska R, Mroz E, Flak E, Stigter L, Spengler J, Camann D, Jacek R. The relationship between prenatal exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and PAH-DNA adducts in cord blood. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2013 Jul;23(4):371-7. doi: 10.1038/jes.2012.117. Epub 2013 Jan 9.

8.                  Jedrychowski W, Perera F.P, Tang D, Stigter L, Mroz E, Flak E, Spengler J,Mrozek-Budzyn D, Kaim I, Jacek R.: Impact of barbecued meat consumed in pregnancy on birth outcomes accounting for personal prenatal exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons: Birth cohort study in Poland. Nutrition 2012, 28: 372-377.

9.                  Jedrychowski W, Maugeri U, Mroz E, Flak E, Rembiasz M, Jacek R, Sowa A.: Fractional Exhaled Nitric Oxide in Healthy Non-Asthmatic 7-Year Olds and Prenatal Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Nested Regression Analysis. Pediatric Pulmonology 2012, 47:1131-1139. doi: 10.1002/ppul.22570.

10.              Jedrychowski W, Perera F.P,Tang D, Stigter L, Mroz E, Flak E,  Spengler J,Mrozek –Budzyn D, Kaim I, Jacek R.: Impact of barbecued meat consumed in pregnancy on birth outcomes accounting for personal prenatal exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons: Birth cohort study in Poland. DOI: 10.1016/j.nut.2011.07.020.

11.              Jędrychowski W, Perera P, Maugeri U, Mrożek-Budzyn D, Mróz E, Klimaszwska-Rembiasz M, Flak E,  Edwards S,  Spengler J, Jacek R, Sowa A.:Intrauterine exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons, fine particulate matter and early wheeze. Prospective birth cohort study in 4-year olds. Pediatric Allergy and Immunology 2010, 21: 723-732.

12.              Edwards S.C, Jędrychowski W, Butscher M, Camann D, Kiełtyka A, Mróz E,Flak E, Li Z, Wang S, Rauh V, Perera F.: Prenatal exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons and children's intelligence at 5 years of age in a prospective cohort study in Poland. Environmental Health Perspectives, 2010 Sep; 118(9):1326-31.

13.              Jędrychowski W, Maugeri U, Zembala M, Hajto B, Flak E, Mróz E, Jacek R, Sowa A, Perera F.P.: Occurrence of respiratory symptoms resulting from exposure to house dust mites in early childhood. Early Child Development and Care, January 2009, vol. 179, No. 1: 1-16.

14.              Kelvin E.A, Edwards S, Jędrychowski W, Schleiher R.L, Camann D, Tang D, Perera F,P.: Modulation of the effect of prenatal PAH exposure on PAH-DNA adducts in cord blood by plasma antioxidants. Cancer Epidemiology, Biomarkers &Prevention 2009; 18(8): 2262-2268.

15.              Wang S, Chanock S, Tang D, Li Z, Jedrychowski W, Perera F.: Assessment of Interactions between PAH Exposure and Genetic Polymorphisms on PAH-DNA Adducts in African American, Dominican, and Caucasian Mothers and Newborns.  Cancer Epidemiology, Biomarkers &Prevention 2008; 17(2): 405-413.

16.              Jędrychowski  W, Perera F, Maugeri U, Spengler J.D, Mróz E, Rauh V, Flak  E, Pac A, Jacek R, Edwards S.: Effect of prenatal exposure to fine particles and postnatal indoor air quality on the occurrence of respiratory symptoms in the first two years of life. International Journal Environmental and Health, 2008; 2, (3-4): s.314-329.

17.              Choi H, Perera F, Pac A, Wang L, Flak E, Mróz E, Jacek R, Chai –Onn T,Jędrychowski W, Masrers E, Camann D. and Spengler J.: Estimating individual-level exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons throughout the gestational period based on personal, indoor, and outdoor monitoring. Environmental Health Perspectives, 2008; 116 (11): 1509-1518.

18.              Pac A,Jacek R, Sochacka-Tatara E, Spengler J, Camman D.E, Perera F.P,Jędrychowski W, : Zanieczyszczenie powietrza pyłem drobnym PM2.5) oraz benzo(a)pirenem w Krakowie. [Air pollution with particulate matter (PM2.5) and benzo(a)pirene in Cracow]. Medycyna Środowiskowa, 2008; 11 (2): 17-43.

19.              Jedrychowski W, Perera F.P, Whyatt R, Mroz E, Flak E, Jacek R, Penar A.: Spengler J, Camman D .Wheezing and lung function measured in subjects exposed to various levels of fine Particles and polycyclic aromatic hydrocarbons.Central European Journal of Medicine 2007;2(1), s.66-78.

20.              Jedrychowski W, Masters E, Choi H, Sochacka E, Flak E, Mroz E, Pac A, Jacek R, Kaim I, Skolicki Z, Spengler J.D, Perera F.: Pre-pregnancy Dietary Vitamin A Intake May Alleviate the Adverse Birth Outcomes Associated with Prenatal Pollutant Exposure: Epidemiologic Cohort Study in Poland. Int.J.Occup.Environ.Health 2007;13: s. 175-180. 

21.              Jedrychowski W, Maugeri U, Zembala M, Perzanowski M.S, Hajto B, Flak E, Mroz E, Jacek R, Sowa A, Perera F.P. Risk of wheezing associated with house-dust mite allergens and indoor air quality among three-year-old children. Krakow  inner city study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2007; 20, 2, s.117-126

22.              Masters  E.T, Jedrychowski W, Schleicher R.L, Tsai Wei-Yann, Tu Yi-Hsuan, Camann D, Tang D, and Perera F.P.: Relation between prenatal lipid-soluble micronutrient status, environmental pollutant exposure,and birth outcomes. The   American  Journal of Clinical Nutrition 2007; 86: 1139-45.

23.              Jędrychowski W. A, Perera F. P, Pac A, Jacek R, Whyatt R. M, Spengler J. D, Dumyahn T. S, Sochacka-Tatara E.: Variability of total exposure to PM2.5 related to indoor and outdoor pollution sources. Krakow study in pregnant women. Science of the Total Environment, 2006; 366: 47-54

24.              Choi H, Jędrychowski W, Spengler J, Camann D.E, Whyatt R.M, Rauh V, Tsai W. Y, Perera F.: International Studies of Prenatal Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Fetal Growth, Environmental Health Perspectives, vol. 114, number 11, November 2006, 1744-1750.

25.              Pac A, Jędrychowski W, Perera F. P, Jacek R, Sochacka-Tatara E,Camman D, Spengler J. D.: The relationship between personal and ambient and indoor exposures to fine particles and benzo(a)pyrene in Krakow. Epidemiology, vol.17, Number 6 Suppl, November 2006. P-045, 263.

26.              Choi H, Tsai W. Y, Jędrychowski W, Penar A, Mróz E, Flak E, Masters E, Tu Y. H, Camann D, Perera F.: Dose-response of fetal growth impairment associated with transplacental exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons. Epidemiology, vol.17, Number 6 Suppl, November 2006. P-244, 333. (wspólnie z Columbia Center for Children's Environmental Health, )

27.              Perera F, Rauh V, Whyat R, Jędrychowski W, Lederman S, Miller R, Barr D, Camann D, Kinney P, Andrews H, Orjuela M, Tang D, Wolff M, Engel S, Gilliland F, Eskenazi B, Bradman A, Holland N, Harley K.: In utero and childhood environmental exposures and multiple health outcomes: NIEHS/EPA children's center cohort studies. Epidemiology, vol.17, Number 6 Suppl, November 2006. P-463, 411-412

28.              Perera F, Rauh V, Whyat R, Lederman S, Miller R, Jędrychowski W, Kinney P, Camann D, Andrews H, Orjuela M, Tang D.: International research on the effects of in utero exposure to air pollutants on child growth and development, asthma and cancer risk. Epidemiology, vol.17, Number 6 Suppl, November 2006. P-464, 412

29.              Jędrychowski W, Gałaś A, Pac A, Flak E, Camman D, Rauh V, & Perera F.: Prenatal ambient air exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and the occurrence of respiratory symptoms over the first year of life, European Journal of Epidemiology (2005) 20: 775-782

30.              Jędrychowski W, Maugeri U, Jędrychowska-Bianchi I, Flak E.: Effect of indoor air quality in the postnatal period on lung function in pre-adolescent children: a retrospective cohort study in Poland, Public Health, 2005, 119, 535-541

31.              Jędrychowski W, Perera F.P, Pac A, Jacek R, Whyatt R, M, Spengler J. D, Dumyahn T. S, Sochacka-Tatara E.: Variability of total exposure to PM 2.5 related to indoor and outdoor pollution sources Krakow study in pregnant women, (article in press) Science of the Total Environment.

32.              Jędrychowski W, Bendkowska I, Flak E, Penar A, Jacek R, Kaim I, Spengler John D, Camann D, Perera F.P.: Estimated Risk for Altered Fetal Growth Resulting from Exposure to Fine Particles during Pregnancy: An Epidemiologic Prospective Cohort Study in Poland, Environmental Health Perspectives, vol.112, number 14, October 2004.

33.              Adibi J.J, Perera F.P, Jedrychowski W, Camann D.E, Barr D, Jacek R, Whyatt R.M.: Prenatal Exposures to Phthalates among Women in New York City and Krakow, Poland. Environmental Health Perspectives, vol.111, number 14, November 2003.

34.              Jędrychowski W, Whyat R.M, Camann D.E, Bawle U.V, Peki K, Spengler J.D, Dumyahn T.S, Penar A, Perera F.P.: Effect of prenatal PAH exposure on brith outcomes and neurocognitive development in a cohort of newborns in Poland. Study design and preliminary ambient data. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2003; 16(1): 21-29.

Zespół badawczy >>>

Liczba pracowników biorących udział w poszczególnych etapach badaniach >>>

Zanieczyszczenia w Krakowie >>>

Andrzej Mleczko

Pan Andrzej Mleczko, inspirowany wieloletnimi badaniami Katedry nad skutkami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, udzielił nam pomocy w wysiłkach nad zwalczaniem tych zagrożeń w Krakowie opracowując przepiękna motywacyjną grafikę.

Jakub Borkowski - obrazy

Galeria autorstwa Jakuba Borkowskiego (lat 12) - uczestnika badań - przedstawiająca temat zanieczyszczeń  

fot. Jakub Borkowski
Czarne przegrywa - zielone wygrywa Smog Wawelski I Smog Wawelski II